Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Vitovlje
10:00 do 11:00 sati Turbe
12:00 do 13:00 sati Kalibunar
16:30 do 18:00 sati Dolac na Lašvi
19:00 do 20:30 sati Turbe
23:00 do 00:30 sati Nova Bila
01:00 do 02:00 sati Donje Putićevo

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Polje Pločari
12:00 do 13:00 sati Ragale

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS KISELJAK

08:30 do 12:00 sati Gromiljak
13:00 do 15:00 sati Jehovac

PS KREŠEVO

09:00 do 10:00 sati Resnik
11:00 do 12:30 sati Rakova Noga
13:00 do 14:30 sati Alagići

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Slobode
11:00 do 12:30 sati Gračanica
13:00 do 14:30 sati Rostovo

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ul.Vrbaska
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Humac

PS JAJCE

09:00 do 12:00 sati Skela

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati R-441 Dubravica i R-440 Bila

Odgovori