Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Kalibunar
09:30 do 11:00 sati ulica Šehida
12:00 do 13:00 sati Nova Bila
16:30 do 18:00 sati Turbe
20:00 do 21:00 sati Donje Putićevo
23:30 do 00:30 sati Kalibunar
01:00 do 02:00 sati Nova Bila

PS FOJNICA

09:00 do 10:30 sati Nadbare
11:30 do 13:00 sati Gojevići

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS KISELJAK

10:00 do 13:00 sati ul.Zenička cesta
13:30 do 15:00 sati Gromiljak

PS BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati ulica Sultan Ahmeda
13:00 do 14:30 sati ulica Rostovska
15:00 do 16:30 sati Vrbanja

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ul.Vrbaska
12:00 do 13:30 sati ul.Odvode

DONJI VAKUF

09:30 do 11:00 sati ul.14 septembar
12:00 do 13:30 sati ul.14 septembar

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati ul. Kralja Tvrtka i lok. put PC 96

Odgovori