Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Pločari Polje
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
12:00 do 16:00 sati M-5 Šantići

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica 307.mot.brigade, općina Bugojno
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Kupres, naselje Poriče

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 Pajić Polje
14:00 do 15:30 sati ulica Paločki Put

PS JAJCE

10:00 do 14:00 sati Skela

Odgovori