Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati Divjak
12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica

PS NOVI TRAVNIK

10:00 do 12:00 sati Stojkovići (BP Ti-Oil)
14:00 do 16:00 sati Ratanjska (AS KEKO)

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (ON LINE)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)
14:00 do 15:30 sati R-439 Krupa

PS JAJCE

11:00 do 15:00 sati Podmilačje

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi

Odgovori