Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Pločari polje
12:30 do 14:00 sati Nadbare

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati Divjak (Croatia servis)
12:00 do 16:00 sati lokalna cesta PC 96

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 10:00 sati M-16.4 Rankovići
12:00 do 14:00 sati Nević Polje

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati Bugojno-D.Vakuf, Lug
12:00 do 13:30 sati ulica Armije BiH (škola)
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

PS DONJI VAKUF

07:30 do 09:00 sati ulica 14.septembar
12:00 do 13:30 sati Torlakovac

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Humac

Odgovori