Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači.

PS NOVI TRAVNIK

09:00 do 11:00 sati Ratanjska (AM Keko)
13:00 do 15:00 sati R-439 Rastovci

PS KISELJAK

10:00 do 12:00 sati Brestovsko
12:30 do 15:30 sati Bilalovac

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (ON LINE)
13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)
14:00 do 15:30 sati M-16.2 Ploča

PS JAJCE

09:00 do 13:00 sati Vinac

PS BUSOVAČA

09:00 do 14:00 sati ulica 1.mart

Odgovori