Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Nova Bila
10:00 do 11:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
15:30 do 17:00 sati Dolac na Lašvi
18:00 do 19:00 sati ulica Šehida
20:00 do 21:00 sati Turbe
22:30 do 00:00 sati Donje Putičevo
00:30 do 01:00 sati Nova Bila

PS FOJNICA

10:00 do 11:00 sati Pločari polje
12:00 do 13:30 sati Nadbare

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS KISELJAK

09:30 do 12:30 sati Gromiljak
13:00 do 15:00 sati Jehovac

PS BUGOJNO

11:00 do 12:00 sati lok.put.Vučipolje
13:00 do 13:30 sati ulica 307.M.Brigade
14:00 do 15:30 sati mag.put Bugojno-Donji Vakuf, naselje Podgaj

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS GORNJI VAKUF/ USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati Krupa
13:30 do 15:00 sati ulica Vrbaska

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati M-5 Šantići
07:00 do 15:00 sati R-441D.Dubravica

Odgovori