Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:30 do 12:00 sati Nadbare
12:30 do 14:00 sati Pločari polje

PS KREŠEVO

10:00 do 11:00 sati Alagići
12:00 do 13:30 sati Polje, Paškina Kava
15:00 do 16:30 sati Troska

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)
13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Pajić Polje

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS JAJCE

09:00 do 11:00 sati Pijavice

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići, R-441 Počulica

Odgovori