Stacionarni radari: u Kalibunaru (kod BP INA), u Vitezu (kod Impregnacije), u Nević Polju, u Brnjacima i u Trnovači.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Nova Bila
10:00 do 12:00 sati Šešići
15:00 do 16:00 sati ulica Šehida
16:00 do 17:00 sati Kalibunar
19:30 do 20:30 sati Nova Bila
22:30 do 00:00 sati Turbe
01:00 do 02:00 sati Donje Putićevo

PS KISELJAK

10:00 do 12:00 sati Lepenica
13:30 do 15:00 sati Han Ploča

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati Ulica Sultan Ahmeda (škola)
12:00 do 13:30 sati ulica Armije BiH
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Ploča

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

PS DONJI VAKUF

09:30 do 11:00 sati Oborci
12:30 do 14:00 sati ulica 14.septembar

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Kaćuni i Polje

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići, R-440 Bila (Eurodom)

Odgovori