Općinskog vijeća Prozor-Rama je na sjednici donijelo jednoglasnu Odluku o osnivanju Javne ustanove „Centar za osobe s posebnim potrebama“. Ovu odluku donijelo je Općinsko vijeće na prijedlog načelnika općine. No, da ta odluka bude prihvaćena sigurno je zaslužna Udruga građana roditelja djece s posebnim potrebama „Djeca nade“ Prozor-Rama koja je osnovana 2003. godine. Udruga trenutno ima 66 korisnika – članova koji su dostavili urednu dokumentaciju (dijagnozu liječnika i rješenje o invalidnosti). U posljednje 4 godine povećan je broj korisnika. Najmlađi korisnik ima 7 godina a najstariji 60 godina.

 

Od 3. prosinca 2011. godine Udruga je članica Koalicije organizacija osoba s invaliditetom s područja Hercegovačko-neretvanske županije „Zajedno smo jači“, kojoj je cilj borba za poštivanje prava osoba s invaliditetom, a od siječnja 2013. godine član je mreže organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Bosne i Hercegovine NETSI.

Od 2005. godine Udruga se financira iz općinskog proračuna u iznosu od oko 5.000 KM, a tek od 2011. godine općina izdvaja 30 000 KM i od tad je uposlena jedna djelatnica kao administrativni radnik (s obzirom na podršku roditelja i izbor za predsjednika Udruge ta osoba obavlja 2 funkcije, no plaća se samo rad administrativnih djelatnosti dok je rad predsjednika na volonterskoj bazi.)

Inače, ova udruga je do sada provela desetine aktivnosti i projekata koji su dobili podršku ne samo iz općine nego iz drugih donatorskih sredstava što dovoljno govori o radu i angažmanu. Stoga i ne čudi jednoglasna podrška vijećnika za osnivanje Javne ustanove.

U osnivačkom aktu kao osnovne djelatnosti ustanove su: Odgoj i obrazovanje osoba sa posebnim potrebama sa područja općina Prozor-Rama s ciljem izgradnje identiteta, socijalne integracije, izgradnje kompetencija od životnog značaja. Tu su još pripreme za život djece i mladih nakon škole, a prema prilagođenom nastavnom planu i programu, poticaj osoba sa posebnim potrebama kroz individualne i grupne rehabilitacijske i poticajne mjere. Neizostavno je dnevno zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama kao i radno osposobljavanje i rehabilitacija osoba sa posebnim potrebama sa područja općine Prozor-Rama, priopćeno je iz Općine Prozor-Rama./Bljesak.info

Odgovori