57. sjednica Vlade ŽSB održanea je jučer, 07.11.2013.godine u Travniku. Vlada ŽSB je usvojila Zapisnike sa 56. redovne sjednice i 31. i 32. vanredne sjednice.

Uvojen je Dokument okvirnog proračuna Županije Središnja Bosna za period 2014-2016.godina i proslijeđen u daljnju proceduru.
Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada ŽSB je utvrdila Prijedlog Zakona o cestovnom prijevozu na području ŽSB i uputila u skupštinsku proceduru. Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih funkcionera, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama Vlasti Županije Središnja Bosna i isti uputila u proceduru.
Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
-Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije „Transfer za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina iz Budžeta Županije Središnja Bosna za 2013.godinu, odlukom raspoređuju se sredstva kako slijedi:
Općina Gornji Vakuf – Uskoplje 19.000,00 KM
„Miličević“ d.o.o. 10.000,00 KM

– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2013.godine:

1. Projekat izrade Strategije razvoja privrede Županije Središnja Bosna za period 2013-2023.godine, u iznosu od 105.300,00 KM, korisnik sredstava: Enova d.o.o. Sarajevo,
2. Projekat štampanja investicionih kataloga i CD-ova u iznosu od 6.000,00 KM, korisnik sredstava: Nizam d.o.o. Jajce,
3. Projekat podrške Sajmu obrata Donji Vakuf u iznosu od 10.000,00 KM, korisnik sredstava: Opće udruženje obrtnika – poslodavaca D.Vakuf,
4.Projekat izrade Strategije razvoja turizma Županije Središnja Bosna za period 2013-2023.godina u iznosu od 52.650,00 KM, korisnik sredstava; „Univerzitet Zenica“ Pravni fakultet – Institut za društvena istraživanja,
5. Projekat podrške izradi Master plana razvoja turizma Raduše u iznosu od 29.250,00 KM, korisnik sredstava: Općina G.Vakuf,
6. Projekat podrške infrastukturnim radovima na lokalitetu Prokoško jezero, općina Fojnica u iznosu od 10.000,00 KM, korisnik sredstava općina Fojnica.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada Županije Središnja Bosna donijela odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za IV kvartal 2013.godine, iznos naknade za topli obrok za sve proračunske korisnike iznosit će 8,35 KM.
Vlada Županije Središnja Bosna je na prijedlog Županijske uprave za pitanje branitelja, donijela slijedeće odluke:
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 81.720,90 KM za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica,
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 17.850,00 KM za liječenje branilaca i članova njihovih porodica,
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 15.040,00 KM za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala branilaca,
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 2.000,00 KM za udruženje-udrugu branilaca.
Na prijedlog iste uprave, date su i slijedeće saglasnosti:
– Suglasnost za pokretanje procedure o upućivanju korisnika boračko-invalidske zaštite na medicinsku rehabilitaciju za 2014.godinu,
– Suglasnost za pokretanje procedure za nabavku ortopedski pomagala za 2014.godinu,
– Suglasnost za nabavku šehidskih nišana – nadgrobnih spomenika za 2014. godinu.
Data je suglasnost na potpisivanje Ugovora o korištenju zemljišta „Internacionalnom univerzitet“ Travnik, u cilju formiranja otvorene javne površine (gradskog parka) i pješačko pristupa univerzitetu.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada Županije Središnja Bosna dala suglasnost na potpisivanje ugovora o sufinanciranju visokog školstva i institucija obrazovanja, ugovor se potpisuje između Vlade Županije Središnja Bosna i Javne ustanove Univerzitet Tuzla.
Na prijedlog Ministarstva financija Vlada Županije Središnja Bosna je usvojila Izvještaj o obavljenoj reviziji i praćenju provođenja preporuka za period juli – oktobar 2013. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada Županije Središnja Bosna dala suglasnost na raspisivanje tendera za sanaciju dijela zgrade kasarne „Slimena“ za smještaj Jedinice za podršku MUP-a Županije Središnja Bosna, procijenjena vrijednost radova je 40.000,00 KM.
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada Županije Središnja Bosna donijela slijedeće odluke:
-Odluka o dodjeli ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Poljice, MZ Novo Naselje, općina Bugojno, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje „AS Company“ d.o.o. Bugojno,
-Odluka o dodjeli ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Gradac, MZ Stari Grad, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje GPD „Teling“ d.o.o. Travnik,
-Odluka o dodjeli ugovora za sanaciju izvorišta Stubo, općina Jajce, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje „Marušić“ d.o.o. Jajce.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada Županije Središnja Bosna dala saglasnost Komisiji za javne nabavke osnovnih škola, a zbog hitne intervencije za pokretanje postupka javne nabavke za O.Š. „Travnik“ za rekonstrukciju glavnog kanalizacijskog odvoda.
Donesena je i odluka o raspodjeli sredstava iz granta sporta za kotizaciju klubovima i udruženjima sa prostora Županije Središnja Bosna za jesenju polusezonu 2013.godine, odlukom se izdvaja iznos od 63.750,00 KM.

Odgovori