Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 6.vanredne i 14.redovne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – poticaj privredi“ za 2015. godinu, (LOT 3. Poticaj za razvoj turizma) odlukom se izdvajaju sredstva za Projekt izrade Master plana razvoja turizma Raduše (LOT 3.13), u iznosu od 40.000,00 KM, korisnik sredstava je općina Gornji Vakuf-Uskoplje.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu (pomoć poljoprivrednim proizvođačima), iz budžeta se izdvaja iznos od 1.420,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu, pomoć poljoprivrednim proizvođačima – ublažavanje štete.

– Odluka o izdvajanju sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 2015. godine, na epizootološkom području SBK i zaštite zdravlja bilja iz Budžeta SBK za 2015. godine, odlukom se izdvaja iznos od 76.390,00 KM, sredstva će biti utrošena za vlasnike životinja koje su zaražene i Veterinarskim stanicama (dezinfekcija i neškodljivo uklanjanje) 3.050,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja 38.578,00 KM, za umjetno osjemenjavanje 34.270,00 KM i održavanje CDA3 uređaja (agrometeorološke stanice) 492,00 KM,

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM za projekat rekonstrukcije mosta na potoku Jaruga u naselju Mlakići, općina Vitez,

– Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava za projekte iz Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 4.397,25 KM, za projekt Završna faza projekta – radovi na oborinskoj kanalizaciji u dijelu grada „Kineska četvrt“ (obnova trotoara) na području općine Novi Travnik,

– Odluka o izdvajanju sredstava potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi „Izgradnja vodovoda „Grahovčići – Brajković“, na području općine Travnik“, odlukom se izdvaja iznos od 6.108,45 KM, za projekt izgradnje vodovoda, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 13.793,13 KM, za projekt „Izgradnje vodovoda „Trebišnjica“ u naselju Bila, na području općine Travnik“, sredstva će se doznačiti izabranom ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o poništenju postupka javne nabavke za usluge provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijelo slijedeće odluke:

– Odluka o raspodjeli sredstava za oblast informiranja u 2015. godini, odlukom se izdvajanju sredstva u iznosu od 15.000,00 KM,

– Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godinu, namijenjenih za sport, odlukom se izdvaja iznos od 9.700,00 KM, sredstva će se doznačiti Sportskom savezu SBK, Travnik, za podršku organiziranja manifestacije „Izbor najboljeg sportaša kantona za 2015. godinu“,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za pomoć socijalno ugroženim učenicima/ studentima, odlukom se utvrđuje utrošak dijela sredstava planiranih u Budžetu SBK za 2015. godinu u iznosu od 2.240,00 KM,

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 303.381,00 KM,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u OŠ „Dubravica“ općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 2.796,30 KM, za nabavku opreme, sredstva će se doznačiti poduzeću „Economic“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama SBK.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija ministarstava SBK i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade SBK za studeni 2015. godine.

Odgovori