Vlada ŽSB je usvojila zapisnik sa 59. redovne sjednice.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja ŠGD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf za period 01.01.-30.06.2013.godine, a na prijedlog direktora Šumskoprivrednog društva Donji Vakuf.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada ŽSB je utvrdila Nacrt Proračuna ŽSB za 2014. godinu i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna ŽSB za 2014.godinu, i isti uputila u daljnju proceduru;

Nacrt Proračuna ŽSB za 2014.godinu:
Prihodi 153.500.000,00 KM
Izdaci 153.500.000,00 KM
Razlika: višak/manjak —

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli ugovora o nabavci i ugradnji kotla na čvrsto gorivo u SSŠ Bugojno, najpovoljniji ponuđać je „GANIK“ i.d.a. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o izvođenju radova na pružanju usluga grijanja na BIO masu u OŠ „Dubravica“ Preoćica, najpovoljniji ponuđač je „BIO ENERGY“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora o izvođenju radova za sanaciju krova područnog odjela u Dobrašinu, OŠ „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, najpovoljniji ponuđač je „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica,
– Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kotla na čvrsto gorivo u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Novi Travnik, najpovoljniji ponuđač je „GANIK“ i.d.a. Vitez,
– Odluka o dodjeli ugovora za prepokrivanje dijela centralne školske zgrade OŠ „13.rujan“ Jajce, najpovoljniji ponuđač je „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce,
– Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova za pružanje usluga grijanja na BIO masu u OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ Donji Vakuf, najpovoljniji ponuđač je „BIO ENERGY“ d.o.o. Vitez,
Na prijedlog istog ministarstva, Vlada ŽSB je dala suglasnost za prenamjenu odobrenih sredstava OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih pitanja donijela Odluku o dodjeli ugovora za izgradnju ulične rasvjete u naselju Đelilovac – Polje, MZ Potkraj, općina Travnik, direktnim sporazumom ugovor se dodjeljuje SOR „ELKA“ Travnik.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost i donijela odluku o izdvajanju sredstava sa stavke f) – Iterventna sredstva iz Programa utroška sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih proračunom ŽSB za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za realizaciju projekta odvodnje oborinskih i površinskih voda na lokalitetu Bukovača – Lovrinovići području općine Jajce.

Odgovori