Vlada SBŽ je usvojila zapisnik sa 34. sjednice Vlade.

Usvojena su i Izvješća o radu Ministarstava i uprava, upravnih ustanovima i službi za 2012. godinu. Na prijedlog Agencije za privatizaciju Srednjobosanske županije je usvojeno  Izvješće o radu Agencije za 2012. godinu.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBŽ donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz proračuna ŽSB za 2013. godinu, za općinu Dobretići, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM.

Županijska uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBŽ donijela Odluku o dodjeli ugovora za nabavku vatrogasnog vozila za potrebe Županijske uprave za civilnu Zaštitu Vlade Srednjobosanske županije, kao najpovoljniji ponuđač je firma Financ d.o.o. Mostar.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBŽ dala suglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava za posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori