Federalni zavod za statistiku objavio je preliminarne rezultate popisa koji se odnose na broj osoba, domaćinstava i stanova po naseljima.

Nažalost, kako je sama podjela popisnih krugova, od strane statističkih institucija BiH, po nekim naseljima općina u ŽSB urađena pogrešno bit će teško uporediti ove podatke sa ranijim popisima.

Klikom OVDJE možete pogledati rezultate koji se odnose na sve Općine u Federaciji BiH.

Odgovori