Općina Teslić sa ostalim partnerima iz BiH i Hrvatske pokreće projekt koji se fokusira na  proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja na ovom području. U povodu toga jučer je održan uvodni sastanak i prezentacija projekta “Eco food tura” na kojoj su učešće uzeli predstavnici iz sektora agrobiznisa, te predstavnici vlasti lokalne zajednice.

Ovaj projekt podrazumijeva podizanje zasada, ljekovitog i aromatičnog bilja na oglednom polju, koji bi trebao da doprinese razvoju same proizvodnje u ovoj oblasti i zapošljavanje određenog broja ljudi. Osim toga, kroz projekt je predviđeno da se instaliraju prerađivački kapaciteti, odnosno sušare i destilatori za finalizaciju proizvoda koji će zasigurno naći svoje mjesto na tržištu.

Prema riječima šefa Odjeka za razvoj općine Teslić, Dragana Mišića, opća poznata činjenica je da je na svjetskom tržištu izuzetno lako prodati eterično ulje, ali ukoliko ga imate u dovoljnim količinama. “Na ovaj način okupljanjem većeg broja proizvođača mi se nadamo da ćemo uspjeti u tome da zainteresiramo poljoprivredne proizvođače da mogu na svojim parcelama omogućiti i svojoj obitelji stjecanje prihoda koji će omogućiti bolji i lakši život. Podizanje oglednog zasada, ljekovitog i aromatičnog bilja na površini od 1ha je na jesen, čime će prethoditi edukacija zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača kako bi se izbjegle početničke greške u samoj proizvodnji”, naglasio je Mišić i dodao da su u općinskom budžetu već planirana podsticajna sredstva za ovu namjenu, tako da se očekuje velika zainteresiranost korisnika.

Asistent na projektu “Eko futura”, Ivan Antunović, rekao je da je projekt usmjeren na korisnike sa područja općine Teslić, a sa Hrvatske strane granice će se odvijati u općini Drenovci i da projekt financira EU iz IPA sredstava kroz program prekogranične suradnje BiH i Hrvatske.

“Projekt će trajati dvije godine i ovdje u Tesliću ćemo razvijati ekološku proizvodnju, prvenstveno se bazirajući na proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, a radit ćemo i pogon za preradu, izgradit ćemo sušaru i destilator, a podizat ćemo i zasade”, pojasnio je Antunović.

Naveo je da je otkup u okviru projekta zagarantiran. “U BiH je registrirana jedna mreža koja se zove Agro-map mreža, ona je mreža sakupljača, proizvođača ljekovitog aromatičnog bilja. Unutar te mreže sve firme rade proizvodnju sakupljanja i otkup ljekovitog i aromatičnog bilja. Korisnike sa općine Teslić ćemo vezati u tu mrežu i oni će raditi proizvode koji su potrebni toj mreži”, istakao je Antunović.

Projekt “ECO food tura”, financira Evropska unija kroz Instrument za pred-pristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, a implementira ga Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH), sa partnerima Lokalna razvojna agencija „Vjeverica” (RH), Općina Teslić (BiH), Agencija za razvoj Vukovarsko srijemske Županije HRAST (RH), Općina Drenovci (RH), Poljoprivredni fakultet Osijek (RH) i Osnovna Škola Ivan Meštrović Drenovci (RH).

Vrijednost projekta je 397.645,94 EUR. Budžet za implementaciju planiranih aktivnosti sa BiH strane granice iznosi 220.942,49 EUR, od toga EU financira 84,98 % ili 187.755,36 EUR, a ostatak domaće institucije. (eKapija.BA)

Odgovori