Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za aktivnosti vezane za “Instrument podrške civilnom društvu, program 2014/2015” financiranih iz Programa
predpristupne pomoći za 2014/2015 godinu.

Radi se o pozivu za prijavu projekata u kojemu se u prvoj fazi dostavljaju samo koncepti projekata za ocjenu, a puni aplikacijski obrazac naknadno, na zahtjev. Sektori i teme programa podijeljeni su u lotove:
Lot 1: Obrazovanje;
Lot 2: Okoliš;
Lot 3: Poduzetništvo, ruralni razvoj i poljoprivreda;
Lot 4: Novinarstvo i ljudska prava i
Lot 5: Borba protiv korupcije.
Aplikant mora biti: pravno lice, neprofitna i nevladina organizacija ili certificirana obrazovna instituacija (uključujući srednje škole, univerzitete i druge certificirane obrazovne institucije). Dokumentacija, uključujući i smjernice za prijavitelje, dostupna je na sljedećim stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

ili

http://www.europa.ba/Tenders.aspx?lang=EN&cat=2

Projektni prijedlozi dostavljaju se na adresu:

Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina
Contract and Finance Section – Procurement
Skenderija 3a
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
————–
Napomene:

1. Datoteka iz priloga pod nazivom CSF2014-2015 za Fax.PDF namijenjena je za daljnju distribuciju
ove informacije futem faxa – organizacijama koje ne koriste e-mail.
2. U prilogu dokumentacija i datoteke koje sadrže više informacija o Pozivu

Odgovori