Nakon provedene zakonske procedure javne nabave, općinski načelnik Radoje Vidović i direktorica poduzeća “Miličević” d.o.o. Kreševo Milijana Miličević-Dilber danas su zaključili Ugovor o izvođenju radova izgradnje regionalnog puta R443 Kreševo-Tarčin, dionica Blinje-Sastavci, od P187 (st + 548) do P207 (st.5+863), L=315 m.

Vrijednost radova s PDV-om iznosi 130.325,24 KM. Radovi se financiraju sredstvima dobivenim iz GSM licenci, a na temelju Odluke Vlade Federacije BiH.

Rok izvođenja radova je 60 dana kalendarskih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao.

Odgovori