Svijet bez žena ne bi bio ono što je danas, žene su naše majke, sestre, supruge, prijateljice i one uljepšavaju i obogaćuju svijet oko nas.

Dan koji povezuje sve žene diljem svijeta i inspirira na daljnja postignuća, ove godine bit će dočekan na poseban način u hotelu Central **** Vitez. 

Odgovori