Općina Kiseljak poništen Javni natečaj.

HKD ”Napredak” Kiseljak poništava Javni natječaj za izradu suvenira grada i općine Kiseljak koji je objavljen 24. svibnja na službenoj stranici Općine Kiseljak.

Poštovani autori svoje radove možete preuzeti svakim radnim danom na info centru u Općini Kiseljak u vremenu od 7h do 15h.

Odgovori