Obavjest za kandidate – Policijska akademija 2013 , čin policajca.

Obavještavamo kandidate prijavljene na raspisani oglas MUP-a ŽSB objavljenog 21.08.2013 godine sredstvima informiranja prema dolje sačinjenoj listi, a koji su položili Test općeg znanja, Pisani rad i Test fizičke spremnosti da mogu pristupiti daljem testiranju za školovanje na Policijskoj akademiji FMUP-a za početni čin policajac i to Usmenom testu – intervju koji će se održavati u prostorijama MUP-a ŽSB na adresi Aleja konzula bb. Intervju traje pet do petnaest minuta za svakog kandidata pojedinačno. Procedura vođenja intervjua i način ocjenjivanja propisani su članom 8. Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja policijskih službenika MUP-a ŽSB ( „Sl.novine ŽSB“ broj 11/13). Pomenuti pravilnik se nalazi na  web stranici MUP-a ŽSB.

Odgovori