Federalna vlada na 121. sjednici održanoj danas u Mostaru donijela je rješenja o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih direktora i zamjenika direktora kaznenoporavnih zavoda u Federaciji BiH.

Dužnosti su razriješeni direktori zatvora u Mostaru, Tuzli, Busovači, Zenici i Sarajevu, dok u Bihaću ostaje direktor Edhem Veladžić, a u Orašju je ponovo imenovan Ivo Ivkić.

Za novog direktora KPZ-a Mostar imenovan je Boris Džeba, a za zamjenika Mujo Trebović. Direktor KPZ-a Tuzla je Asim Aljić, a njegov zamjenik Božo Antunović. Za zamjenika direktora zatvora u Orašju imenovan je Nevad Ahmetović. Emil Velet je novi direktor KPZ-a Busovača, a njegov zamjenik Semir Mekić.

Novi direktor zeničkog zatvora je Redžo Kahrić, a njegov zamjenik Ivica Dujmović. Na mjesto zamjenika direktora bihaćkog zatvora imenovan je Franjo Jurić, dok je novi direktor sarajevskog zatvora Faruk Zubčević, a njegov zamjenik Mladen Krpan.

Vlada je ovlastila federalnog ministra pravde da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, podnese zahtjev Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH za vršenje sigurnosnih provjera novoimenovanih direktora i zamjenika direktora kaznenopopravnih zavoda u Federaciji BiH.

Novoimenovani direktori dužni su podnijeti zahtjeve OSA-i BiH za vršenje sigurnosnih provjera za sve zaposlenike kaznenopopravnih zavoda u FBiH na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti tajnih podataka na način i u rokovima kako ovaj zakon određuje.

avaz.ba

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije