Fondacija Mozaik najavljuje početak uzbudljivog i inovativnog koncepta Zone društvenog poduzetništva u okviru kojeg Omladinske banke predstavljaju jedan od programa (Omladinska banka i M-Seed).

Kako bi se postigli dobri rezultati, a prema ranije poslanom planu i programu Omladinske banke u 2015. godini, iz Mozaika informiraju da će 01.4.2015. godine početi kampanja kojom se žele promovirati novosti u programu Omladinska banka (nadogradnja sa poduzetništvom – M-Seed što sve ukupno čini Zonu društvenog poduzetništva).

Kampanjom će se kroz više komunikacijskih kanala promovirati početak programa i javni poziv za prijavu mladih koji ce biti zvanično otvoren od 15.4. do 15.5.2015. godine.

Odgovori