PD “Kuk” iz Novoga Travnika prije nekoliko dana je imao posjet monitoring tima ispred UNDP-a, a vezano za projekt Via Dinarica.

Cilj projekta Via Dinarica: Platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, koji financiraju Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, je razvoj potencijala i promocija dinarskog koridora, a kako bi se doprinijelo smanjivanju ekonomskih, socijalnih i regionalnih nejednakosti u Bosni i Hercegovini kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti Bosne i Hercegovine u oblasti avanturističkog, rekreativnog i općenito, turizma u prirodi. Glavni zadatak projekta je podržati proces uspostavljanja koridora Via Dinarica kao turističkog proizvoda koji nudi održivu egzistenciju širokom spektru subjekata u lokalnim zajednicama koje se nalaze na području koridora.
U proteklih mjesec dana zadatak je bio uraditi dio posla koji se odnosi na grube građevinske radove kako je i predviđeno prema ugovoru koji je sklopljen s UNDP-om.
Vremenske prilike nisu išle na ruku, snijeg je nekoliko puta onemogućavao radove, ali bez obzira na sve, urađen je odličan posao.
Ostaje uraditi elektro i vodoinstalacije, žbukanje, postavljanje sanitarija i stolarije.

Iz PD-a “Kuk” se zahvaljuju vrijednim donatorima, a posebne pohvale upućene su članovima društva koji su nesebično izdvojili svoje resurse i vrijeme za sudjelovanje u radu.
b2ap3_thumbnail_IMG_20170401_170459.jpg

Odgovori