Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je nešto što je definirano zakonom i za što se Bosna i Hercegovina kao država, već otpočinjanjem reformskih procesa u oblasti obrane, opredijelila – izjavila je ministrica obrane BiH Marina Pendeš.

Naravno, istaknula je, da postoje različita mišljenja ili bolje rečeno način na koji se treba voditi taj proces o ulasku i priključenje u NATO, gdje određeni broj ljudi govori da bi prije ulaska u taj savez tebao biti proveden referendum.

‘’Smatram da je referendum jedan od alata demokratskog društva koji se uvijek treba iskoristiti ukoliko postoji osnova ‘’, rekla je ministrica obrane BiH. Na MOBiH i bh. institucijma je sigurno obaveza da, koristeći se svojim alatima i medijima u približavanju vrijednosti koje nudi NATO, istaknula je Pendeš, dobijemo potporu od stanovništva, naroda u BiH, da bez obzira na refendumsko pitanje, nakon tog referenduma bude većinska opredijeljenost za pristupanje BiH u NATO.

‘’Ako uzmemo u obzir događanja u prošloj godini tijekom svibnja, kada su poplave pogodile neke dijelove BiH onda tu nije bilo upitno da li će OSBiH prvi priteći u spašavanju života i imovine. Mislim da smo svojim angažiranjem doprinijeli boljem rejtingu OSBiH, bez obzira na određena dnevnopolitička prepucavanja ili nečije intencije da OS prikažu kao balast, a ne kao nešto što je afirmativno ‘’, rekla je.

Za kvalitetne dobrosusjedske odnose

Opredijeljenost BiH je sigurnost i stabilnost u regiji. Ministrica obrane BiH smatra da je jako bitno imati kvalitetne dobrosusjedske odnose i kvalitetnu saradnju sa susjednim zemljama.

‘’Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine pripremilo je Plan i Program rada za ovu godinu. S obzirom na to da je nedavno imenovan novi saziv Vijeća ministara BiH ponovo su vraćene određene točke dnevnog reda na ponovo mišljenje i doradu. Naravno Plan rada MOBiH je nešto što smo ranije usvojili i to je osnova za rad za 2015. godinu ‘’, rekla je Pendeš.

Putem Programa rada, koji će vjerovatno biti usvojen, imamo intenciju, dodala je, i za izmjene Zakona o službi, određenih članova, gdje mislimo da ćemo postići bolju efikasnost rada i angažiranje Oružanih snaga BiH (OSBiH). Kao prioritet ministrica obrane BiH je navela nastavak sudjelovanja OSBiH u mirovnim misijama. Također, među prioritetima jeste da se usvoji ključni dokument neophodan za rad MOBiH tipa Obrambene politike, na koju bi se tebalo nasloniti Pregled odbrane kao dokument koji bi trebao biti do kraja godine okončan.

‘’Naravno prije toga imamo konzultacije u Predsjedništvu BiH, s obzirom na to da je Predsjedništvo civilni zapovjednik nad OSBiH ‘’, navela je Pendeš. Očekuje uskoro poziv u Predsjedništvo BiH na radno konzultativni sastanak, što bi MOBiH olakšalo aktivnosti u narednom razdoblju, s obzirom na to da je ovo razdoblje, kako je rekla, kada se obilježavaju obljetnice pukova ili bolje rečeno “vojski iz kojih su utemeljene, odnosno nastale OSBiH”. Podsjetila je da se ove godine obilježava 10. godišnjica OSBiH i 15. godišnjica sudjelovanja njenih pripadnika u operacijama podrške miru.

‘’Malo smo time trenutno zauzeti, ali nakon 12.5. kada se okončava proslava pukova, imamo plan obići ključne lokacije OSBiH kako bi novi menadžment na licu mjesta mogao steći dojam o svakoj lokaciji i problemima s kojima se susreću pripadnici OSBiH i šta je neophodno učiniti kako bismo pripremili konačno plan i program modernizacije i opremanja OSBiH’’, kazala je ministrica odbrane BiH. U MOBiH su mišljenja da taj plan i program treba napraviti za više godina i to je nešto što uskoro planiraju.

Za značajnija proračunska sredstva

‘’Na bazi tog plana i programa naravno bit će i naši proračunski zahtjevi ‘’, najavila je Pendeš. Za ovu godinu, kazala je, uvjetno rečeno, iako nije usvojen proračun, nastojat ćemo da se izborimo za značajnija sredstva nego što su sad predviđena okvirnim proračunom za 2015. godinu jer objekti infrastrukture moraju se na određenom broju lokacija zanoviti i renovirati.

Ministrica obrane BiH smatra da se remontom određenog broja letjelica mora napraviti iskorak u slučaju helikoptera, jer OSBiH nemaju borbene avione nego su to helikopterske postrojbe. Podsjetila je da se posljednjih godina u BiH dogodilo niz prirodnih nesreća, poplave, požari i obilne snježne padavine u kojima su u akcijama pomoći stanovništvu sudjelovali i pripadnici OSBiH.

‘’Tad smo čak izgubili jedan helikopter, a veliki je broj sati letačkih iskorišten što znači da je vijek trajanja tih resursa automatski smanjen. Ukoliko želimo dalje sudjelovati u akcijama pomoći civilnim strukturama u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća onda sigurno moramo poraditi na ovome. Nažalost, mi u proračunskim sredstvima za ovu, a i za sljedeću godinu, to nismo predvidjeli što ne znači da nećemo nastojati već za iduću godinu pripremiti dugoročni plan nabavki koji bi nam osigurao određeni broj letjelica. Jedino na taj način možemo planirati snage i naše sudjelovanje, eventualno čak i u mirovnim misijama, jer smo rekli u jednom od naših planova da s našim pilotima i eventualno letjelicama možemo sudjelovati – rekla je ministrica.

Govoreći o uštedama, ministrica obrane je navela da se infrastrukturni objekti, gdje trenutno nisu stacionirani pripadnioci OSBiH, trebaju rekonstruirati i prilagoditi ih za smještaj određenog broja pripadnika OS tijekom radnog tjedna.

‘’Jer do sada ljudi imaju odvojen život, troškove putovanja itd., tako da smo mi već imali jednu takvu analizu’’, dodala je. Jedan od nultih priorieta MOBiH jeste i otpočinjanje procesa uknjižbe određenog broja lokacija koje u biti nisu problematične.

‘’Očekujem da ću imati punu potporu kolegija i potporu svojih zamjenika, jer smo već razgovarali da, s entitetskim vladama i eventualno entitetskim predsjednicima, dogovorimo punu implementaciju Sporazuma koji je davno potpisan između Vijeća ministra BiH i entitetskih vlada. Na velikom broju naših perspektivnih lokacija se nalazi neperspektivna imovina tipa furde, određeni broj materijala nastalih nakon procesa delaboracije, viškova naoružanja i nestabilnog streljiva. To je nešto što mislim da bi otkočilo proces prodaje viškova naslonjen na taj sporazum. Vjerujem da 80 posto sredstava od te prodaje, kad uđe u proračun entiteta, sigurno će biti njima od koristi uzimajući u obzir činjenicu da je i financijska i ekonomska situacija ne samo u BiH nego i u svijetu problematična i u krizi’’, pojašnjava Pendeš. Smatra da u tom smislu “treba imati čvrstu horizontalnu i vertikalnu komunikaciju u dodirnim točkama”.

‘’Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH su na državnoj razini, ali s obzirom na zakonom definirane obaveze koje su definirane sporazumom ipak imamo određenih aktivnosti koje trebamo rješavati zajedno s entitetima’’, kazala je ministrica odbrane BiH Marina Pendeš. (Fena)

Odgovori