Jaz između bogatih i siromašnih sve je veći, a veliki broj bh. građana na rubu je siromaštva.

Stoga se u javnosti često spominjalo i uvođenje niže stope PDV-a na osnovne životne namirnice, čime bi bio olakšan život građanima. O tome dosad nije bilo jedinstvenog stava. Ni novim nacrtom zakona o porezu na dodanu vrijednost nije predviđena promjena stope PDV-a.

Radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje stava je da stopa PDV-a od 17% treba ostanti na toj razini. Novi Nacrt, koji još nije dostupan javnosti, izrađen je isključivo kako bi se postojeći Zakon uskladio sa europskim direktivama.

Odgovori