U utorak, 08. prosinca 2015. godine održana je prva tematska sjednica OV Gornji Vakuf-Uskoplje na temu „Zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje“.
Nakon uvoda predsjednika OV Gornji Vakuf-Uskoplje Marinka Krajine i informacija koje su iznijeli pomoćnik načelnika za lokani razvoj i komunalne poslove, ravnatelj JKP Radovina d.o.o. i v.d. ravnatelj Regionalnog centra za upravljenje otpadom otvorena je rasprava za vijećnike.

U svom izlaganju predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Josip Herceg najprije je naglasio da OO HDZ-a BiH Uskoplje uvažava stavove i mišljenja velikog broja građana općine Gornji Vakuf-Uskoplje, prije svega mještana okolnih područja rudnika „Gračanica“, te smatra da navedena lokacija nije prihvatljivo rješenje za Regionalnu sanitarnu deponiju. Naglasio je da nitko ne bi smio zanemariti peticiju od približno 2000 potpisa jer vijećnici su ti koji su dobili povjerenje naroda i moraju uvažavati njihove stavove i mišljenja.

U daljnjem izlaganju je ponudio i konkretno rješenje za trenutnu situaciju kroz izračun kalkulacije troškova odvoza komunalnog otpada na deponiju u Moščanicu, do pronalaska nove, prihvatljive lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju.

Na kraju svog izlaganja ispred Kluba HDZ-a BiH je ponudio sljedeće Zaključke:

– da se OV Gornji Vakuf-Uskoplje jasno izjasni da je protiv svih daljnjih aktivnosti na realizaciji projekta Regionalne sanitarne deponije „Gračanica“;

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

– da OV Gornji Vakuf-Uskoplje svjesno neprihvatljive situacije na trenutnoj deponiji na lokaciji Batuški lug, zaduži Općinskog načelnika da u Proračunu za 2016. godinu planira sredstva za sufinanciranje prijevoza komunalnog otpada na deponiju Moščanica;

– da OV Gornji Vakuf-Uskoplje zaduži Općinskog načelnika i predsjednika OV da u suradnji s načelnicima općina i predsjednicima OV Bugojna, Donjeg Vakufa i Jajca pokrenu inicijativu o pronalaženju prihvatljive lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju.

Prilikom izglasavanja, predloženi Zaključci nisu dobili potrebnu većinu u OV Gornji Vakuf-Uskoplje. Za navedene zaključke glasali su su vijećnici HDZ-a BiH, vijećnici HDZ-a 1990, vijećnik HSP-a BiH, vijećnik SDP-a i vijećnica SBB-a. Ostali vijećnici su bili suzdržani ili protiv navedenih zaključaka.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori