Otvaranje Sparkreators lige za školsku 2017./2018. godinu održano je u Osnovnoj školi „Novi Travnik“ koja je jedan od regionalnih centara.

Na natjecanju je sudjelovalo nekoliko osnovnih škola u konkurenciji mlađe i starije dobne skupine.

Smisao i cilj ovog natjecanja je da se učenici na zanimljiv način upoznaju sa programiranjem i robotikom.