Na sjednici je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godine kao i Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih putova na području Općine Novi Travnik.

 

Nakon davanja potrebnih informacija od strane nadležne Službe Općinsko vijeće donijelo je Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra četvornog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2014. godini.

Na 22. redovitoj sjednici donijeto je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku donošenja Urbanističke suglasnosti u Općini Novi Travnik a Odlukom Općinskog vijeća potvrđeni su i rezultati izbora za članove Savjeta MZ Bare.

Načelnik Općine Novi Travnik g. Refik Lendo govorio je o aktivnostima u prethodnom periodu kao i planovima za tekuću godinu nakon čega je Općinsko vijeće dalo suglasnost na Izvješće o radu za 2014 i Program rada za 2015. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik .

O aktivnostima i problemima u radu Centra za socijalni rad govorila je ravnateljica gđa Mirjana Mehičić a Općinsko vijeće je bez primjedbi prihvatilo Izvješće o radu za 2014 i Plan rada za 2015. godinu JU „Centar za socijalni rad“ Novi Travnik .

Općinsko vijeće prihvatilo je i Izvješće o radu za 2014 i Plan rada za 2015. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik.

Sedžida Terzić , općinska pravobraniteljica, predočila je aktualnosti vezane za rad pravobraniteljstva nakon čega je Općinsko vijeće donijelo Odluku o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2014. godinu.

Kao dodatna točka, razmatrana je i donijeta Odluka o prodaji zemljišta u državnom vlasništvu Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Središnja Bosna.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta trgovačko- zanatskog centa „Zelena tržnica/pijaca“ .

Rješenjem Općinskog vijeća odlučeno je o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik.

Odgovori