Na sjednici Općinskog vijeća Vitez donesena je Odluka za izradu Strategije komuniciranja s javnošću 2015.-2020.g.

 

Strategijom komuniciranja sa javnošću općine Vitez do 2020. godine utvrdit će se ciljevi komuniciranja usmjereni prema planiranim i efikasnim aktivnostima interne i eksterne komunikacije u lokalnoj zajednici, te unaprijediti pozitivan imidž promjena na području lokalne zajednice, ojačati povjerenje u lokalnu samoupravu kroz aktivno uključenje građana u poslove i aktivnosti lokalne uprave.

Radna grupa od 10 članova koju je imenovao Općinski načelnik održala je prvi radni sastanak 27.03.2015.g. u sali Općine Vitez, a nazočan ovom sastnku bio je i predstavnik OSCE-a čija uloga se ogleda kroz savjetodavni karakter. Na ovom sastanku usvojen je plan aktivnosti i dogovoreni su pojedinačni zadatci članova Povjerenstva.

Okvirni plan je da dokument u formi prijedloga bude usvojen na sjednici Općinskog vijeća u ovoj godini.

Odgovori