Dana 15.11.2013. godine općina Vitez je otpočela uklanjanje garaža kod stadiona, sa ciljem realizacije Regulacionog plana „Tržnica i zelena pijaca“.

Općinsko vijeće je svojom odlukom utvrdilo da se na lokaciji garaža i postojeće pijace gradi suvremena tržnica i zelena pijaca koja bi zadovoljila potrebe i interesa kupaca kao i poljoprivrednih proizvođača naše općine i susjednih gradova.

Materijal od ostataka garaža ( koje su u proteklom ratu devastirane i čije su deminiranje izvršili deminerski timovi Civilne zaštite ) upotrijebit će se kao zaštita obale rijeke Lašva na lokaciji Botrine čime se ujedno štiti i poljoprivredno zemljište u Viteškom polju.

Odgovori