Na temelju ocjene Europskog pokreta u BiH da je Travnik društvena zajednica koja propagira, njeguje i unaprjeđuje procese europskih integracija, danas je, u kabinetu načelnika Općine potpisan Memorandum o suradnji.

Prema navedenom Memorandumu između Europskog pokreta u BiH i Općine Travnik postignut je sporazum o promoviranju aktivnosti Općine Travnik u svim oblastima društvenog djelovanja, s posebnim osvrtom na aktivnosti u okviru procesa europskih integracija. Sporazumom su definirane i obveze Europskog pokreta da svojim aktivnostima lobiraju kod partnera za podršku projektnim aktivnostima Travnika kao i da Travnik povezuju sa partnerskim državama, gradovima i organizacijama iz Europske unije.

Svojim preuzetim obvezama iz Memoranduma Općina Travnik se obvezala da će pružiti podršku radu Europskog pokreta u BIH i otvaranju kancelarije u Travniku što će, u mnogome, doprinijeti bržoj realizaciji svih aktivnosti usmjerenih ka europskim integracijama.

Odgovori