U Kiseljaku su zeleni otoci postavljeni na svima pristupačnim mjestima s dovoljno kontejnera, opravdanja za bacanje smeća po rijekama i u prirodu, kao i odvoz na takozvane divlje deponije, jednostavno više nema, podsjećamo Kiseljak uz pomoć švedske SIDA-e planira ne samo urediti i očistiti grad, već i krenuti s projektom recikliranja.

Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir i staklo). Kiseljka trenutno broji 25 postavljenih zelenih otoka.

Kako bi sugrađanima omogućili da vrijedne sirovine sakupljaju odvojeno od kućnog otpada do sada su zeleni otoci postavljeni većim dijelom u urbanim područjima Kiseljaka i trenutna pokrivenost otocima jest 50% , iz J.P. ‘’Vodovod i kanalizacija’’ kazali su kako sa ruralnim podurčjima će pokrivenost zelenih otoka biti 100%.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih vrijednih sirovina, smanjenje količine otpada koji završava svoj ciklus na odlagalištima te se potpomaže u rješavanju gorućeg problema zaštite okoliša. Još jedan novitet je nabava prese za razdvojeni otpad.

Načelnik Mladen Mišurić Ramljak kazao je ‘’Generalni cilj projekta zeleni otoci pridonijeti poboljšanju kvalitete života kroz promociju okoliša, putem zajedničkih aktivnosti očuvanja i zaštite prirode, stoga Općina nastavlja edukaciju obrazovnog programa u školama kao oblik promocije i jačanja svijesti o zaštiti okoliša’’

Aktivnosti formiranja „zelenih otoka“ započele je prošle godine u suradnji s fondom za zaštitu okoliša , valja napomenuti kako je u Kiseljak dopremljeno 100 kontejnera i 40 kanti za odvoz smeća koncem prošle godine kao i namjensko vozilo za odvoz otpada.

Gospodin Mladen Medić, direktor J.P. ‘’Vodovod i kanalizacija’’ kazao je kako su dosada rezultati pozitivni kada je u pitanju svijest građana o načinu odlaganja otpada, no prve rezultate su dobili u užem dijelu centra grada, gdje se na pažljiv način otpad razvrstava.

J.P. ‘’Vodovod i kanalizacija’’ osnovnim i srednjoj školi u Kiseljaku doniralo je kontejnere za razvrstavanje otpada, i uskoro se kreće s naplatom otpada .

Stoga se još jedanput mole građani za suradnju kada su u pitanju ‘’zeleni otoci’’ i njihovo postavljanje, cilj je na svim pristupačnim mjestima u urbanim i ruralnim dijelovima grada postaviti ih, no sad su problem slobodne javne površine koji ih nema dovoljno i naravno vrijeme je da se uozbiljimo i krenemo s očuvanjem svoje životne sredine, čist okiloš – čista savjest.

Odgovori