Na 50. sjednici Vlade ŽSB koja je održana jučer, 22.08.2013. godine u Travniku, Vlada ŽSB je usvojila Zapisnike sa 49.redovne sjednice i 29.vanredne sjednice.

Na prijedlog Županijske direkcije za puteve Vlada ŽSB je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Godišnjeg plana i programa rekonstrukcie regionalnih puteva na području Srednjobosanske Županije za 2013.godinu. Donesena je Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava iz Budžeta Srednjobosanske Županije za 2013.godinu parlamentarnim političkim strankama za VII mjesec 2013.godine, po prijedlogu predstavnika Skupštine ŽSB.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta ŽSB za poticaje u poljoprivredi u 2013.godini poljoprivrednim proizvođačima, odlukom se izdvaja iznos od 23.000,00 KM.
Vlada ŽSB je donila Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec juli 2013.godine, za sve zaposlenike u županijskim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, osnovica za obračun plaće za mjesec juli 2013.godine, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM.
Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
-Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda na lokalitetu „Radovan“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje, dodjeljuje se koncesija za istraživanje i eksploataciju željeznih ruda privrednom društvu „Glanz investments“ d.o.o. Sarajevo,
-Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala na lokalitetu „Mačkara – Mračaj“ općina Gornji Vakuf – Uskoplje, dodjeljuje se koncesija za istraživanje i eksploataciju zlata i obojenih metala privrednom društvu „Glanz investments“ d.o.o. Sarajevo,
-Odluka dodjeli koncesije za istraživanje zlata na lokalitetu „Bakovići“ općina Fojnica, koncesija za istraživanje zlata se dodjeljuje privrenom društvu „BBM“ d.o.o. Sarajevo.
Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
-Odluka o raspodjeli sredstava namjenjenih za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići općina Fojnica, sredstva su donacija Republike Hrvatske, odlukom se izdvaja iznos od 38.085,52 KM i sredstva će se isplatiti izvođaču radova odnosno poduzeću „ALPROM“ d.o.o. Kiseljak,
-Odluka o raspodjeli sredstava namjenjenih za sanaciju mokrih čvorova u S.T.Š. „Bugojno“, sredstva su donacija Federalnog ministarstva obrazovanja, odlukom se izdvaja iznos od 35.000,00 KM i sredstva će se isplatiti izvođaču radova odnosno poduzeću ZR „NEIMAR“ Bugojno,
-Odluka o izmjeni akontativne odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2013.godinu,
Ministarstvo zdravstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta ŽSB za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 206.887,14 KM, sredstava su namjenjena za sufinansiranje rekonstrukcije objekta za formiranje onkološkog odjela u JU bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.
Županijska uprava za branitelje je predložila, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta ŽSB za 2013.godinu za liječenje branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 13.850,00 KM,
-Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Budžeta ŽSB za 2013.godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 84.843,18 KM.
Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost i donijela Odluku o dodjeli ugovora za odabir najpovoljnijeg ponuđača za adaptaciju prostorija za smještaj policijske ispostave Turbe, kao najpovoljniji ponušač je firma GPPD „Vlašić-Gradnja“ d.o.o. Travnik.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada ŽSB dala saglasnost za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Srednjobosanske Županije smještenih u Studentskim centrima.
Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada ŽSB je dala saglasnost na nabavku IT opreme za potrebe rada Inspekcija pri Ministarstvu privrede, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala slijedeće saglasnosti:
-Saglasnost za provođenje direktnog sporazuma za izradu pregradnih zidova u zgradi MUP-a u,
-Saglasnost za adaptaciju mokrih čvorova u prizemlju zgrade MUP-a,
-Saglasnost na potpisivanje Sporazuma o poslovnoj i tehničkoj saradnju između MUP-a ŽSB i Internacionalnog Univerziteta Travnikiz u oblasti saobraćaja.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijdeće odluke:
-Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterija za odabir projekta sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“,
-Odluka o izmjenama odluke o usvajanju Programa vodoprivrednih projekata za sufinansiranje sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ za 2013.godinu.
-Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava na općinske budžete za projekte iz Programa utroška sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi, utvrđenih Budžetom ŽSB za 2013.godinu,
-Odluka o izdvajanju novčane pomoći Udruženjima sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čišćenju korita rijeka na području ŽSB, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM,
Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost načelnicima općina Srednjobosanske županije za potpisivanje Aneksa na postojeće ugovore o prijevozu učenika osnovnih škola, kojima bi se rok valjanosti produžio do okončanja procedure javne nabavke metodom „otvorenog postupka“, a najkasnije do 31.12.2013.godine.
Na prijedlog istog ministarstva, Vlada ŽSB dala saglasnost ministarstvu za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Sarajevu.

Odgovori