Danas je u Travniku održana 48. sjednica Vlade ŽSB.

 Na prijedlog Ministarstva financija Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o unutrašnjoj preraspodjeli izdataka u Proračunu SBK za 2013.godinu,
– Odluka o određivanju osnovice za plaću za mjesec lipanj 2013. godine, za sve zaposlenike u županijskim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM, osnovica za obračun plaće za mjesec juni 2013.godine, za nositelje pravosudnih dužnosti iznosi 106,55 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za šport u 2013.godini – savezima, klubovima, udruženjima i pojedincima za sudjelovanja u ligaškim natjecanjima i podršla radu saveza, klubova, udruženja i pojedinaca, odlukom se izdvaja iznos od 141.200,00 KM,

– Odluka o raspodjeli dijela sredstava za kulturu u 2013. godini – podrška zahtjevima, projektima iz oblasti kulture za period 01.01. – 30.06.2013.godine, odlukom se izdvaja iznos od 149.900,00 KM.

Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za projekte sanacije i obnove kuća, odnosno projekta „Sanacija i obnova kuća“, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, povratka i stambenih poslova.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela odluku o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM.

Na prijedlog Županijske uprave za pitanje boraca, Vlada ŽSB je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 84.928,14 KM za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 16.100,00 KM za lijećenje branilaca i članova njihovih porodica,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 5.750,00 KM za pomoć u smrtnom slućaju branilaca i članova njihovih porodica,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 45.000,00 KM za uređenje merzarja i grobalja,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 18.000,00 KM za izgradnju i uređenje spomen obilježja,

– Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 109.000,00 KM za pomoć u radu udruženja-udruga branilaca.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa je predložilo, a Vlada ŽSB je dala suglasnost na pokretanje postupka za izradu Strategije razvoja obrazovanja za period 2014-2021.godine, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluka o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Proračuna ŽSB namijenjenih za nabavku udžbenika socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola, odlukom se izdvaja iznos od 26.500,00 KM.

Ministrstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost na provođenje obavezne preventive sistemske deratizacije na području Županije Središnja Bosna u 2013.godini i saglasnost za pokretanje procedure Javne nabavke.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada ŽSB je primila k znanju Informaciju o analizi zdravstvenih efekata nabavke cijepiva protiv gripe.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB dala saglasnost na potpisivanje Aneksa 2. Protokola o uspostavljanju komandnog lanca kojim se zadovoljavaju uslovi za izvoz mijeka i proizvoda od mlijeka porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, u skladu sa članom 605/2010, sačinjenog od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i entitetskih ministarstava.

Odgovori