U dvorani OV Busovača u svečanom blagdanskom ozračju, jučer je pod predsjedanjem predsjednice Mirjane Plavčić održana 28. sjednica OV Busovače. Vijećnicima je najprije prezentiran status projekta “Plava voda”, a potom je nakon kraće rasprave usvojen Proračun Općine Busovača sa tek jednim usvojenim amandmanom od tri koliko su ih su predložili vijećnici HDZ-a BiH. Tako je JU Centar za socijalni rad dobio dodatnih 24.000 KM dotacije za narednu godinu. Vijećnici su se složili i povećati dotacije udrugama domovinskog rata za 2.000 km. Jedinstven je stav svih vijećnika da je Proračun sačinjen na realnim osnovama mogućnosti njegova izvršenja. 

Usvojen je potom Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za narednu godinu, Program rada Vijeća, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (0,0006 KM za sve vrste prostora i zemljišta i 0,045 KM za nadzemne i podzemne instalacije, visoko i niskonaponske mreže, mreže kablovske televizije, toplinske i gasovodne mreže, etc…). Usvojene su i izmjene i dopune Prostornog plana Busovača do 2026 godine za područje Drage, te Odluka o parcelaciji poslovne zone Silos.

 

Odgovori