Na jučer (16.01.2014. godine) održanoj II. Izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Travnik razmatrana je Informacija o stanju daljinskog grijanja na području općine Travnik.

Nakon rasprave o ovoj Informaciji vijećnici su donijeli zaključak prema kojem samo konstatiraju da Općinsko vijeće istu samo prima na znanje.

Kao dijelom vezana točka dnevnog reda razmatran je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. Nakon rasprave vijećnici su donijeli zaključak prema kojem usvajaju ovaj dokument u formi nacrta uz poseban zaključak prema kojem se zadužuje Služba za zajedničke i komunalne poslove da u roku od 7 dana izradi Prijedlog ove Odluke (Poglavlje koje se odnosi na isporuku toplotne energije) i isti dostavi klubovima vijećnika i radnim tijelima Vijeća ODMAH po isteku ovog roka.
I na kraju,posebna rasprava vođena je o Nacrtu Odluke o prihvaćanju Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika. Vijećnici su nakon rasprave zaključili da prihvaćaju ponuđeni dokument u formi Nacrta s tim da načelnik Općine formira tim koji će, zajedno sa predstavnikom predlagača ili predloženog člana Udruge potrošača, izraditi tekst izmjena Sporazuma o ustupanju daljinskog grijanja grada Travnika iz članka 3. i 4. Nacrta ove Odluke, a koje se odnose na točke 1; 4; 5; 7; 9. i 13. članka 3. Sporazuma, kako bi se, kao prijedlog jedne ugovorne strane Sporazuma ponudio drugoj ugovornoj strani – Unis Energetici. Prijedlog izmjene teksta Sporazuma uputit će se Općinskom vijeću na davanje suglasnosti i to u roku od 30 dana.

Odgovori