Sjednica je održana 12. studenog u vijećnici Općine Kiseljak, gdje je usvojen je slijedeći:

Dnevni red:
1. Nacrt Proračuna Općine Kiseljak za 2014. godinu
2. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda za 2013. godinu
3. Rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje neposrednom pogodbom Župnom uredu Banbrdo
4. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Kiseljak za angažiranje vježbenika
5. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državne svojine na korištenje radi građenja
6. Odluka o prihvaćanju naknade za ekspropisano zemljište u svrhu izgradnje prometnice sa mostom preko rijeke Lepenice i davanja ovlaštenja za potpisivanje sporazuma o naknadi za ekspropisano zemljište u predmetu ”Bar-Floor” d.o.o. Kiseljak
7. Odluka o prihvaćanju naknade za ekspropisano zemljište u svrhu izgradnje prometnice sa mostom preko rijeke Lepenice i davanja ovlaštenja za potpisivanje sporazuma o naknadi za ekspropisano zemljište u predmetu Žaklin Matić
8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju javnog iteresa u svrhu izgradnje prilaznog puta za pet stambenih jedinica u ulici Josipa bana Jelačića
9. Odluka o izuzimanju zemljišta šumarsko-gospodarskom društvu ”Šume Srednje Bosne” i dodjela istog Općini Kiseljak
10. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje Općine Kiseljak
11. Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje J.P. ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Kiseljak
12. Odluka o davanju jamstva Općine Kiseljak na kreditno zaduženje J.P. ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o

 

Odgovori