U Sarajevu je održan sastanak premijera Federacije Nermina Nikšića s premijerima Srednjebosanske  i Zeničko-dobojske županije, načelnicima  općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, predstavnicima Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, direktorom Fonda za zaštitu okoliša F BiH, direktor Javnog fonda sliva rijeke Save, direktor Regionalnog vodovoda Plava voda.

Ovom prilikom je prezentirana mogućnost ukupnog kapaciteta izvorišta Plave vode i mogućnosti djelimičnog iskorištavanja ovog vodnog resursa uz posebnu notu zaštite i raspodjele kapaciteta ovog izvorišta. Posebno je potencirano očuvanje okoliša i nenarušavanja lokaliteta izvorišta i Travnika kao grada kojem je jadan od pečata upravo Plava voda.

Razgovaralo se o iskorištavanju dijela kapaciteta Plave vode za vodosnabdijevanje zainteresovanih gradova: Zenice, Travnika, Novog Travnika, Viteza i Busovače.

Na osnovu zahtjeva i potreba opčina izvršen je raspored i kapacitet vode koje bi one u budućnosti koristile. Zenica i Zeničko-dobojska županija su u toj raspodjeli našli svoje mjesto.

Dogovoreno je da će u konstrukciji financiranja zainteresovane općine, izuzimajući Travnik, obezbijediti polovinu potrebnih sredstava za izgradnju ovog zajedničkog sistema vodosnabdijevanja. To je iznos od ukupno 40 miliona maraka. Općine će se kreditno zadužiti ukupno 20 miliona maraka, a županijske vlade  će obezbijediti drugu  polovinu putem svojih proračuna iz dijela sredstava vodnih naknada. Federalna Vlada će financirati razliku potrebnog novca.

Kredit je predviđen na otplatni plan od 15 godina sa grejs periodom od tri godine.

Projekt je jednoglasno podržan, a federalni premijer Nikšić je prihvatio da se proglasi javnim interesom od značaja za Federaciju BiH kako bi se omogućio skraćeni postupak obezbjkeđenja sredstava iz federalnih fondova.

Projekat, što je vrlo važno, predviđa pored izgradnje cjevovoda, uređenje kompletnog vodozahvata izvorišta Plave vode sa stanovišta okolišnog reguliranja i zaštite od potencijalnih zagađivača sa platoa Vlašića pa je predviđeno reguliranje kompletnog kanalizacionog prstena za zbrinjavanje otpadnih voda sa izletišta na ovoj planini.

 

U povodu postignutog važnog dogovora županijskih i općinskih predstavnika i uz suglasnost predstavnika federalnih institucija i vlasti oko djelimičnog iskorištavanja izvorišta Plava voda za snabdijevanje vodom pet općina premijer Zeničko-dobojske županije Munib Husejnagić je izjavio:

– Ovo je za mene veliki, završni čin naklon 30 godina pokušaja dovođenja pitke vode u Zenicu sa ovog izvorišta. To znam jer sam i sam učestvovao u pokušajima koji nisu za ishod imali uspjeha. Ovo je rješenje za narednih dvije stotine godina za Zenicu i njene građane. Ovo je prvi put da je investicija i njeno zatvaranje realno postavljeno uz učešće svih zainteresovanih aktera i sve govori da imamo puno razloga da vjerujemo da ovaj projekt može uspjeti. Posebno je važno da je postignuta jednoglasnost u dogovoru oko ovog projekta.

Vrijedno je napomenuti da je Javno preduzeće Plava voda već formirano i uveliko priprema sve za početak velikog posla. Sudskim putem je oduzeto pravo koncesionaru nad Plavom vodom, austrijskoj firmi koja je procjene regionalnog vodovoda za pet općina bazirala na iznosu od oko dvije milijarde maraka(!).

Odgovori