Vlada FBiH jučerašnjom Odlukom odobrila je pokretanje postupka financijske konsolidacije BNT – Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik, društva s većinskim učešćem državnog kapitala.

Postupak ovog privrednog društva počeo je jučer, a ne može trajati duže od 10. srpnja 2017. godine, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 30. rujna 2013. godine u ukupnom iznosu od 13.363.353 KM, od čega se na zdravstveno osiguranje odnosi 4.305.603 KM, na doprinose za osiguranje od neuposlenosti 535.813 KM na porez (s kamatama) – isključujući porez na dodanu vrijednost 979.574 KM, te na dugovanja uposlenicima 7.542.765 KM.

Ova dugovanja biće izmirena na temelju sporazuma o financijskoj konsolidaciji koji će BNT – Tvornica mašina i hidraulike sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom i uposlenicima.

Skupština ovog gospodarskog društva dužna je donijeti Odluku o uvećanju kapitala za dio obveza koje na koje se konsolidiranje odnosi. O svim aktivnostima BNT – tvornica mašina i hidraulike mjesečno će izvještavati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije koje će, u roku od 90 dana od dana stupanja Odluke na snagu, o realizaciji izvijestiti Vladu FBiH.

Odgovori