S tehničkog aspekta sve je spremno za početak izdavanja biometrijskih osobnih karata od prvog ožujka.

Građani već od sutra mogu kod nadležnih ministarstava unutarnjih poslova prema mjestu prebivališta podnositi zahtjeve za izdavanje ovih dokumenata, potvrdila je Agenciji FENA glasnogovornica Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Amila Opardija. Kako je kazala Opardija, podaci na osobnoj karti definirani su Zakonom o osobnoj karti.

“Od biometrijskih podataka će se uzimati podaci o otiscima prstiju, fotografija i potpis. Bit će vidljiva mala razlika u odnosu na sadašnju ličnu kartu, podaci će biti ispisani ćirilicom i latinicom, na zahtjev građana će se moći unijeti i entitetsko državljanstvo i krvna grupa, fotografija će biti u boji, a najveća promjena je to što će nova lična karta sadržavati elektronski čip u koji će se moći pohraniti digitalni potpis na zahtjev građanina”, kazala je ona.

Opardija je istakla da su identifikacioni dokumenti kategorija koja podliježe konstantnom unapređenju i usavršavanju, prvenstveno radi sigurnosti, ali i zbog zbog praćenja razvoja informacionih tehnologija, kao npr. korištenje elektronskih usluga uz pomoć lične karte, što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo.

“Lične karte koje su trenutno važeće u BiH počele su se izdavati 2003. godine i tada su zadovoljavale sigurnosne standarde. U međuvremenu su ovi standardni postali puno rigorozniji. Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj (ICAO) preporučuje da lični dokumenti sadrže biometrijske podatke da bi se onemogućila krađa identiteta”, rekla je Opardija.

Bosna i Hercegovina se obavezala u postupku pregovora za bezvizni režim da će vršiti konstantna unaprjeđenja sustava dokumenata. U tom kontekstu je, na prijedlog IDDEEA-e izrađena Strategija razvoja dokumenata koju su pozitivno ocijenili eksperti EU i uzeta je kao jedan od dokaza da BiH sustavno pristupa ovoj problematici.

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

U skladu s tom strategijom su izrađeni nacrti Zakona o osobnoj karti, te prebivalištu i boravištu i JMB. Novi zakon o osobnoj karti treba da poboljša zaštitu na samom obrascu dokumenta, ali da uvede i “digitalni identitet”.

Tako je predloženo da nova osobna karta posjeduje i elektronski čip te da omogući efikasnije uvođenje elektronskih servisa i elektronske uprave.

“Na ovaj način, građani BiH će imati mogućnost lakše elektronske identifikacije. Građani će mijenjati lične karte po isteku sadašnjih, dakle neće biti masovne zamjene. To znači da će građani po isteku sadašnje lične karte, bez obzira na to da li ona ističe 2013., 2018. ili neke druge godine i koju bi ionako morali zamijeniti, dobiti novu ličnu kartu koja ima puno bolje elemente zaštite u odnosu na sadašnju i ostale elemente koji se po njihovoj želji mogu unijeti u ličnu kartu”, kazala je Opardija.

Fena

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori