Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je raspisalo Javni oglas za prijem vojnika u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage Bosne i Hercegovine.

Prema Javnom oglasu sa listi uspješnosti kandidata, pored kandidata koji budu odabrani na upražnjena formacijska mjesta izvršit će se i dodatni odabir još 110 (stotinu deset) kandidata za popunu novih upražnjenih formacijskih mjesta shodno potrebama Oružanih snaga BiH, a u skladu sa postignutim rezultatima na testiranju. Za popunu će biti odabrani najuspješniji kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete za raspoređivanje na nova upražnjena formacijska mjesta, vodeći računa o nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti.
Nova upražnjena formacijska mjesta i uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati za raspoređivanje, bit će određeni posebnom odlukom ministra odbrane BiH.
Opširnije možete pročitati na sljedećim linkovima:
http://mod.gov.ba/files/file/oglasi/08.01BOS.-OGLAS%202013.pdf
http://mod.gov.ba/files/file/oglasi/07.30.%20bos.Prijava%20na%20javni%20konkurs-oglas%20Bosanski%20jezik.pdf
http://mod.gov.ba/files/file/oglasi/07.30.bos.Test%20opsteg%20znanja-Pitanja%20i%20odgovori%20Bosanski%20jezik.pdf
http://mod.gov.ba/files/file/oglasi/07.30.bos.Norme%20za%20testove%20provjere%20fizicke%20spremnosti%20%20Bosanski%20jezik.pdf
http://mod.gov.ba/files/file/oglasi/07.30.bosPravilnika%20o%20prijemu%20u%20VS%20Bosanski%20jezik.pdf

Odgovori