Federalni zavod za statistiku obavještava sve učesnike u Popisu stanovništva, domaćinstava  i stanova  u BiH  2013. godine da  je proslijedio naloge za plaćanje popisivača i općinskih instruktora u Trezor  FBiH na realizaciju, za općine  koje su  kompletirale dokumentaciju.

Time je Federalni zavod za statistiku ispunio svoju obavezu vezano za isplate učesnika Popisa. Isplata će se vršiti iz dva izvora financiranja (proračuna FBiH i sredstava granta). Datum uplate sredstava na račune popisivača i općinskih instruktora ovisi isključivo od Federalnog ministarstva financija.
Nalozi za plaćanje za ostale općine će se dostavljati sukcesivno Trezoru FBiH na  plaćanje kako općinske popisne komisije budu kompletirale dokumentaciju.

SPISAK OPĆINA ZA KOJE SU PROSLIJEĐENI NALOZI ZA ISPLATU

1. Bosanska Krupa                           22. Ljubuški

2. Bužim                                         23. Posušje

3. Breza                                         24. Široki Brijeg

4. Doboj Jug                                   25. Hadžići

5. Maglaj                                        26. Ilidža

6. Tešanj                                        27. Novi Grad Sarajevo

7. Usora                                         28. Trnovo

8. Vareš                                         29. Bosansko Grahovo

9. Visoko                                       30. Drvar

10.Zavidovići                                  31. Livno

11. Zenica                                      32. Tomislavgrad

12. Foča                                         33. Kiseljak

13. Goražde                                   34. Busovača

14. Pale                                         35. Konjic

15. Gornji Vakuf- Uskoplje               36. Neum

16. Jajce                                        37. Prozor

17. Novi Travnik                             38. Ravno

18. Vitez                                        39. Stolac

19. Čapljina                                    40. Mostar

20. Čitluk                                       41. Grude

21. Jablanica

Odgovori