Služba za lokalni ekonomski razvitak, obnovu i raseljene osobe obavještava raseljene osobe sa područja općine Busovača da je produžen rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u Federaciji BiH i povratnicima u Republici Srpskoj.

Poziv se odnosi za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RSP u BiH) koji je objavljen od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Rok se produžuje do 06.01.2014. godine. Obrazac za prijavu na isti možete preuzeti u općini Busovača, soba broj 7.

Odgovori