Služba za lokalni ekonomski razvoj, obnovu i raseljene osobe obavještava poljoprivredne proizvođače da je u toku podnošenje Prijava početka proizvodnje sa određenim rokovi

ma za ostvarivanje prava na Županijske novčane podrške po modelu podrške proizvodnji.

Pravo na novčanu podršku – potporu može se ostvariti za:

A) BILJNU PROIZVODNJU

1. Potpora podizanja novih nasada malina ( od 0,2 do 0,5 ha) i jagoda za jesenju sadnju 2013. i proljetnu sadnju 2014. godine, krajnji rok za prijavu je 31.07.2013 za malinu, a za jagodu 30.11.2013 godinu

2. Potpora podizanja novih nasada voća – visokostablašica ( od 0,2 do 0, 5 ha), krajnji rok za prijavu je 31.07.2013 godine za proljetnu sadnju, a za jesenju sadnju krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2013 godine

B) ANIMALNU PROIZVODNJU

1. Stimuliranje farmskog uzgoja krava, krajnji rok za prijavu je 31.07.2013

2. Ovčarstvo – kontrola zdravstvene ispravnosti mlijeka, krajnji rok za prijavu je 31.07.2013

3. Potpora uzgoju rasplodnih krmača ili nazimica (od 3 do 4 grla), krajnji rok za prijavu je 31.07.2013

4. Potpora pčelarstvu-poboljšanje kontrole zdravstvenih uvjeta, krajnji rok za prijavu je 31.07.2013

Poljoprivredni proizvođači (klijenti) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava, a ispunjavaju uslove za Županijske novčane podrške po modelu podrške proizvodnji prijavu proizvodnje mogu podnijeti u općini Busovača.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj 061-370-277 ili u sobi broj 16 općine Busovača.

Odgovori