U  prostorijama Općine Novi Travnik  29.10.2013. godine održan je okrugli stol  na temu  „Prezentacija Nacrta Akcionog plana u oblasti invalidnosti u ŽSB“ s ciljem da se široj javnosti, kako su istakli u Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ŽSB i Udruženje/udruga roditelja,građana i prijatelja za pomoć osobama sa posebnim potrebama „Osmijeh“ Novi Travnik,  „približi problematika  koja će doprinijeti nastojanjima da se sistemskim rješenjima u oblasti invalidnosti izgrade jednake mogućnosti života u zajednici ZA SVE“.
 
Koalicija OOSI ŽSB zajedno sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u 2012. godini započelo je implementaciju programa „Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH“ koji je okvir za nastavak sistemskih rješenja u oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usvajanje Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom FBiH.
 
Jedan od zadataka Koalicije je bio izrada nacrta i implementacija dijela prioriteta akcionih planova u oblasti invaliditeta u lokalnim zajednicama ŽSB.
 
Tokom 2013. godine provodila se promocija ovog Nacrta u svim lokalnim zajednicama  ŽSB pod nazivom „Društvo za sve“. U sklopu ove promocije kao i implementacije dijela prioriteta akcionog plana urađena je prilazna rampa u  OŠ “ Novi Travnik“Novi Travnik  i OŠ „Musa Ćazim Ćatić“Trenica
 
Na okruglom stolu  predstavljena su tri prioriteta koja treba sprovesti a to su:podizanje nivoa svijesti o pitanjima invalidnosti,pristupačnost i obrazovanje.
 
Okruglom stolu  odazvao se veliki broj građana uključujući i predstavnike osnovnih i srednjih novotravničkih škola ,Centra za socijalni rad,Općine Novi Travnik,Doma zdravlja,Saveza „Sumero“ Sarajevo,Koalicije “Zajedno u društvo za sve”SBK, JU”Duga”, liječnici, defektolozi,logopedi i dr.
 
Promocija LPAI  će se u narednom periodu uraditi na prostoru svih općina u Županiji.

Odgovori