Javni natječaji za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje

1. Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata u ulici Kalinska – 13.12.2013. godine
2. Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata – 13.12.2013. godine
3. Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje vjerskog objekta džamije sa pratećim objektima  – 13.12.2013. godine

Odgovori