Općina Novi Travnik je raspisala javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata u skladu sa Regulacionim planom industrijsko-usluţne zone „Neobarje“ u Novom Travniku.

Tekst natječaja pogledajte klikom na: OVDJE 

Odgovori