Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/16) i Zaključka vlade Kantona Središnja Bosna, broj 01-05-843/16-38 od 21. 10. 2016. godine, Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje:

Natječaj za prijem osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u županijske organe uprave

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od, najdulje, godinu dana. Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje Natječaj za prijem (210 osoba) u županijske organe uprave. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Natječaja u dnevnim listovima i na službenoj stranici Vlade. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Cijeli Natječaj možete pogledati ovdje.

 

Kvalitetna odjeća za vaše najmlađe

Samo najbolje za vaše najmilije

Odgovori