U prostorijama Federalnog zavoda za statistiku jučer je održana press konferencija, na kojoj su prezentirani aktualni podaci iz dvije statističke oblasti. Oblasti koje su predstavljene na ovoj konferenciji su Demografska kretanja u FBiH, što obuhvaća prirodno kretanje i migracije stanovništva i Rezultate istraživanja u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić kazao je na jučerašnjoj konferenciji da se, prema raspoloživim podacima o broju registriranih odlazaka iz Federacije BiH u inozemstvo, za posljednje četiri godine, od 2013. do 2016. godine odjavilo 10.041 osoba. Riječ je o građanima koji su se odjavili u Federaciji BiH i prijavili u nekoj drugoj zemlji. Najveći broj bosanskohercegovačkih državljana prošle godine je otišao u Republiku Hrvatsku, i to 739, zatim u Njemačku 712 te Austriju 551.

Atraktivne su bile i Slovenija u koju su otišla 292 bh. državljanina, Srbija 181, Crna Gora 40, Nizozemska 29, Norveška 11, dok su manje privlačne bile Makedonija gdje se prijavio jedan bh. državljanin, Belgija četiri, Danska i Francuska po dva, ostale zemlje Europske unije dva, Kanada i Sjedinjene Američke Države po jedan te azijske zemlje dva. Najviše ljudi prošle godine otišlo je iz Unsko-sanske županije – 583.

Podaci Federalnog zavoda za statistiku govore da je iz Posavske županije otišlo 65 ljudi, iz Tuzlanske županije 520, iz Zeničko-dobojske 228, iz Bosansko-podrinjske 17, iz Srednjobosanske 216, iz Hercegovačko-neretvanske 254, iz Zapadnohercegovačke 148, iz Sarajevske županije 428 te iz Hercegbosanske županije 111 osoba. Republiku Srpsku u prošloj godini napustilo je 1277, a Distrikt Brčko 172 osobe.

Podaci su dobiveni na osnovi evidencija o promjeni prebivališta/boravišta građana koja se vodi u Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH – IDDEEA, a pokazuju da je najveći broj odjava u tom razdoblju zabilježen u 2014. godini, točnije 2849 odjava. Prezentiran je i podatak da je, kao rezultat kretanja prirodne i mehaničke komponente, prisutan konstantan pad broja stanovnika od 2013. godine do danas. Broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013. godine, stanje sredina godine, je 2,219.131, a u 2017. godini 2,201.193 stanovnika. U ovoj godini provedene su dvije ankete iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija, kojima su obuhvaćeni poslovni subjekti i kućanstva.

Istraživanje koje je proveo Federalni zavod za statistiku pokazalo je da 98,3 posto poslovnih subjekata svakodnevno koristi računala, te da 97,6 posto poslovnih subjekata ima pristup internetu. Rezultati istraživanja pokazuju i to da 67,8 posto kućanstava posjeduje internet priključak. U Federaciji Bosne i Hercegovine prisutan je, od 2013. godine, negativan prirodni prirast, što znači da je veći broj umrlih osoba od broja živorođenih.